Formularz

Zgłoś centrum ogrodnicze do udziału w akcji

    Adres Centrum Ogrodniczego:
    Administratorem Twoich danych osobowych będzie W. LEGUTKO Przedsiębiorstwo Hodowlano – Nasienne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w 63-930 Jutrosin, Nad Stawem nr 1F, zarejestrowana w Sądzie Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000504100, NIP: 6991955297 o kapitale zakładowym 29 700 000,00 PLN. Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji Akcji oraz realizacji ewentualnych praw reklamacyjnych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b,f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchyleniu dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) RODO. Posiadasz prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.